vrijdag 23 augustus 2019

Contributie

Kijken

Als je (misschien) nieuw lid wilt worden, mag je eerst een aantal keer komen kijken. Na ongeveer een maand besluit je of je lid wilt worden of niet. Wil je dit niet, dan betaal je over de kennismakingsperiode geen contributie. Wil je wel lid worden, dan betaal je contributie.

Inschrijfgeld

Wij hanteren eenmalig inschrijfgeld van € 30,-. Dit wordt tegelijk met de eerste contributie automatisch geïncasseerd. Voor dit inschrijfgeld ontvangt het lid de bruine das en enkele groepsinsignes.

Betalen lukt (even) niet

Mocht het zo zijn dat het betalen van de contributie een probleem is, dan kunt u misschien in aanmerking komen voor een subsidie van de gemeente. U kunt hierover informatie krijgen bij de penningmeester van het bestuur. Maar ook als u hiervoor niet in aanmerking komt, kan het zijn dat het betalen van de contributie of het kampgeld (even) niet lukt. In dat geval kan er misschien in overleg met de penningmeester een speciale betalingsregeling getroffen worden. Wij vinden het namelijk erg belangrijk dat iedereen de kans krijgt om lid te zijn (en te blijven) van Scouting!

U kunt echter ook begrijpen, dat wij zonder contributie geen goede programma’s meer kunnen maken. Daarom zullen we, als betaling zonder speciale reden erg lang uitblijft, maatregelen (moeten) nemen.

 

Aparte bijdrage

Eenmaal per jaar gaat iedere speltak op zomerkamp. De lengte van het kamp, de plaats waar ze naar toegaan en de inhoud van het kamp zijn per speltak verschillend en afgestemd op de leeftijdsgroep. Veel speltakken gaan door het jaar heen ook nog wel eens een weekend weg. Voor ieder kamp (een week of een weekend) wordt een aparte bijdrage gevraagd, die losstaat van de contributie. Deze bijdrage is afhankelijk van het soort kamp. Het uniform wordt door u zelf betaald. Per speltak zijn de kosten van de uniformblouses of truien wisselend.

 

Contributie

Van 2019/2020 is de contributie:

Bevers € 15,- per maand
Welpen € 17,50 per maand
Zeeverkenners € 20,- per maand
Wilde Vaart € 20,- per maand
     
     
     

 
De contributie wordt voldaan door middel van een doorlopende machtiging die te ondertekenen is bij inschrijving
Daarnaast zijn er incidenteel extra kosten verbonden aan bijzondere uitstapjes, weekendkampen en kampen.
De kosten voor de kampen worden altijd zo laag mogelijk gehouden, zeker in vergelijking met zomerkampen van andere organisaties.

Let op: Het kan zijn dat de bovengenoemde bedragen niet actueel zijn! Vraag er naar bij de leiding.

Nieuwsbrief

Officiële sponsor