vrijdag 23 augustus 2019

(Bege)leiding

De leiding van de verschillende speltakken hebben met elkaar een leuke klus te klaren. Uiteraard spelen samenwerking en overleg daar een heel belangrijke rol in. Wij vinden het erg belangrijk dat een stafteam goed functioneert en dat ieder staflid zich daarin thuis voelt. Want als de leiding het onderling goed en gezellig heeft, dan hebben de kinderen dat ook!

De verschillende stafteams denken dan ook goed na over de samenstelling van hun team. We hebben minimum leeftijden afgesproken waarop iemand leiding kan worden, omdat we vinden dat het een verantwoordelijke taak is waar we voor staan. Jonge stafleden kunnen als ‘hulpstaf’ instromen, wat betekent dat ze minder verantwoordelijkheid op hun schouders krijgen en meer ondersteuning van de anderen mogen verwachten. Alle nieuwe leiding wordt rustig ingewerkt en wegwijs gemaakt, door het stafteam en door de groepsbegeleider.

 

adhdTrainingen

Als iemand een paar maanden leid(st)er is en het graag wil blijven, verwachten we dat hij/ zij een cursus voor leiding gaat volgen. Deze cursussen zijn ontwikkeld door Scouting Nederland en worden gegeven door speciale Scoutingtrainers uit de regio. Tijdens zo’n cursus komt bijvoorbeeld aan bod wat de specifieke leeftijdskenmerken zijn van de speltak waar iemand leiding is. Zo kan hij/zij het spel en zijn/haar uitleg steeds beter aanpassen aan die groep. Ook worden er veel spelideeën uitgewisseld en discussies gevoerd over het nut of de waarde van Scoutingspecifieke ceremonieën (zoals bijvoorbeeld het ‘openen’ en ‘sluiten’, of de installatie). Het doel van zo’n cursus is dat iedere leid(st)er bewust, enthousiast en verantwoord met zijn/haar taak bezig is.
Naast deze start- en vervolgtraining (zoals deze eerste cursus heet), wordt er ook binnen de groep veel aandacht besteed aan het verantwoord omgaan met de kinderen. We streven er bijvoorbeeld naar dat er binnen ieder speltakteam minstens één persoon met een EHBO diploma is. We hebben met elkaar ook uitgebreid gesproken over het omgaan met intimiteiten. Ons uitgangspunt daarbij is: intimiteit moet! Je moet immers een kind gewoon kunnen troosten als dat nodig is, of helpen bij het douchen op kamp, etc, zonder daar ingewikkeld of terughoudend in te zijn. Maar we willen voorkomen dat we situaties creëren, waarin kinderen zich ongemakkelijk voelen of waarin een leid(st)er met minder goede bedoelingen ‘vrij spel’ heeft. Daarom zijn er onderling afspraken gemaakt, bijvoorbeeld bij het helpen met douchen zijn altijd twee mensen aanwezig. De leiding zal onderling elkaar ook kritisch bevragen als men iets niet helemaal begrijpt of vertrouwt. Het vertrouwen in elkaar als staflid is erg groot, en dat willen we zeker zo houden, maar dit mag natuurlijk niet ten koste gaan van het kritisch naar elkaar kunnen kijken als het gaat over de omgang met de kinderen.
In iedere speltak komen we ook wel kinderen tegen met probleemgedrag. Dit kan betekenen dat een kind erg teruggetrokken is of juist erg druk, etc. Deze kinderen zijn uiteraard ook welkom bij Scouting. We willen graag dat Scouting een bijdrage kan zijn voor de ontwikkeling van ieder kind. En vaak is het samenspelen en samenwerken in een groep kinderen heel goed om het omgaan met elkaar beter te leren. Ieder stafteam zal zijn best doen om deze kinderen te begeleiden. Dit betekent dat we als leiding soms ook thema-avonden bijwonen om hierover met elkaar van gedachten te wisselen. Maar we kunnen niet alles! Iedere situatie zal dan ook apart bekeken en besproken worden (per kind, per speltak) of het wel of niet zinvol en haalbaar is om het kind lid te laten zijn (of blijven) van de speltak.

 
Arbo/veiligheid

Natuurlijk streven we ernaar om als Scoutinggroep zo verantwoord mogelijk bezig te zijn. Voor de arbo-wetgeving zijn een aantal aanpassingen doorgevoerd in het groepshuis. Zo zijn de nooduitgangen aangeduid met een bordje. Tevens is er noodverlichting en wordt er regelmatig met de leden een evacuatie geoefend.

 

Groepsbegeleider

De groepsbegeleider is iemand uit het bestuur die de leiding begeleid. De groepsbegeleider bespreekt met een leidingteam bijvoorbeeld de knelpunten in de samenwerking, of de manier van omgaan met de kinderen. Zij bekijkt ook de mogelijkheden om trainingen (cursussen) te volgen. Oftewel: de groepsbegeleider houdt een oogje in het zeil voor wat betreft de kwaliteit van de speltak en het stafteam. Soms hebben ouders kritische vragen of opmerkingen richting de leiding van hun kind. Dit is uiteraard prima! Wanneer u als ouders iets vreemd, raar of ongepast vindt, nodigen wij u ten zeerste uit dit bij het desbetreffende stafteam te bespreken. Mocht het onverhoopt zo zijn dat u, naar uw idee, niet gehoord wordt of het onderwerp liever niet rechtstreeks met hen bespreekt, dan willen wij graag dat u de groepsbegeleider van uw klacht op de hoogte brengt. Deze kan dan met het betreffende team gaan praten, wat waarschijnlijk een hoop oplost. Als lid of als ouder kijk je vanuit een ander gezichtspunt naar de groep, waardoor de leiding (en ook de groepsbegeleider) wel eens iets over het hoofd kan zien!

Nieuwsbrief

Officiële sponsor