vrijdag 23 augustus 2019

GEBRUIKSVOORWAARDEN

 

  1. Geluidsoverlast dient te allen tijde tot een minimum beperkt te worden. Na 22.00 uur mag er in de directe omgeving van het pand geen muziek hoorbaar zijn.
  2. Auto’s mogen enkel en alleen parkeren , voor een korte periode , op het terrein & de toegangsweg van het gehuurde om goederen te laden / lossen. Dit om de weg voor hulpdiensten vrij te houden.
  3. Vuilnis / versieringen dienen zelf verwijderd en afgevoerd te worden.
  4. In het gehele pand mag niet worden gerookt.
  5. In het gebouw mogen geen rookmachines worden gebruikt. 
  6. Het schenken of voor handen hebben van sterke drank wordt niet gedoogd.
  7. Bij logies dient het logieslokaal te worden gebruikt voor overnachting.
  8. Er mogen geen spijkers , nietjes of punaises in de wanden worden geplaatst.
  9. Niet graven op het buitenterrein.
  10. Houtvuur enkel in een stookbak , met ruime afstand tot het pand en met voldoende blusmiddelen ( emmer water + poederblusser ) De verhuurder dient tijdig op de hoogte gebracht te worden van een gepland open vuur ( uiterlijk 24h tevoren.).

Nieuwsbrief

Officiële sponsor